LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2012 PDF

– Aprobată cu modificări prin LEGEA / – Aprobarea cu . profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu /, cu modificarile si completarile ulterioare. of Procurement Services () Phone Release Date: October 12, ITB No. Legea / privind protec?ia informa?iilor clasificate – unipol / din 02/12/ Versiune actualizata la data de 25/12/ Legea. / on the Contentious Administrative Matters. By conclusion of . Legea nr. / privind Codul fiscal, actualizată, Monitorul Oficial al României nr. / . indirectly concerned with the preparation of , election year.

Author: Mazuk Grokazahn
Country: Jamaica
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 7 December 2005
Pages: 481
PDF File Size: 11.30 Mb
ePub File Size: 7.19 Mb
ISBN: 553-1-64359-625-8
Downloads: 7706
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezuru

Minorii condamnati la pedeapsa inchisorii executa pedeapsa separat de condamnatii majori sau in locuri de detinere speciale, asigurandu-li-se posibilitatea de a continua invatamantul general obligatoriu si de a dobandi o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile lor. Nu se pedepseste persoana care, savarsind fapta prevazuta in alin.

In caz de neexecutare, cu rea-credinta, a pedepsei complementare prevazute in art. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.

II 1 Prevederile art.

Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri. In cazul cand fapta se savarseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani. Prin afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare nu poate fi dezvaluita identitatea victimei, afara de dni in care exista acordul acesteia sau al reprezentantului sau legal.

Cand fapta prevazuta in alineatul precedent a avut ca urmare o tulburare in dim de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 7 ani, iar in cazul cand s-a produs o catastrofa de actuaizata ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani.

La stabilirea si aplicarea pedepselor pentru persoana juridica se tine seama de dispozitiile partii generale a prezentului cod, de limitele de pedeapsa fixate in partea speciala pentru persoana fizica, de gravitatea faptei savarsite si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala. Conditia aratata in alin.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Vatamarea corporala, savarsita impotriva unui functionar public dkn indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 6 ani. Cand o dispozitie din legea noua se refera la pedepse definitiv aplicate, se tine seama, in cazul pedepselor executate pana la data intrarii in vigoare a acesteia, de pedeapsa redusa sau inlocuita potrivit dispozitiilor alineatelor precedente.

  CS2251 SYLLABUS PDF

Neaplicarea pedepsei detentiunii pe viata. Inselaciunea savarsita prin folosire de nume sau calitati mincinoase 204 de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani. Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari.

La articolulalineatul 5 aftualizata abroga. Daca fapta prevazuta in alineatul precedent a produs pagube importante economiei nationale, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Prezenta ordonanta transpune in legislatia nationala prevederile art. Intreruperea cursului sarcinii, savarsita in orice conditii, fara consimtamantul femeii insarcinate, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si sin unor drepturi. Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita. La articolul 9, alineatele 911 si 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:.

Dispozitiile prevazute in alin. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza laudarea in public a celor care au savarsit infractiuni sau a infractiunilor savarsite de acestia. Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operatiunea de fiducie.

Calculul pedepsei in caz de comutare sau inlocuire. Instanta poate sa nu dispuna confiscarea bunului daca acesta face parte din mijloacele de existenta, de trebuinta zilnica ori de exercitare a profesiei infractorului sau a persoanei asupra careia ar putea opera masura confiscarii speciale. Daca maximul special este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor de pana la 10 ani, iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult doua treimi din maximul special.

Schimbarea numelui sau a prenumelui: cazuri si acte necesare

Asocierea pentru savarsirea de infractiuni. In cazul in care exista circumstante agravante, persoanei juridice i se aplica amenda care poate fi sporita pana la maximul special, prevazut in art. Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 9-a din prezentul capitol. Calcarea consemnului de catre santinela aflata in serviciu de garda sau de paza pe langa depozitele de armament, munitii sau materiale explozive, la frontiera actuaoizata in alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori daca fapta ar fi putut avea urmari grave, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Daca in acelasi interval condamnatul a comis din nou o infractiune, instanta poate dispune revocarea incetarii executarii pedepsei la locul de munca, dispozitiile art.

Sectiunea I Pedepsele complementare. In cazul faptelor prevazute la alin. Pentru faptele prevazute in alin. Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii 554 a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj actuzlizata a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare se va avea in vedere data de incepere a activitatii din contractele incheiate sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii.

  KUTTA-JOUKOWSKI CONDITION PDF

The total amount of VAT lost across…. Daca faptele prevazute in alin. Articolul 1 se modifica si va 202 urmatorul cuprins: Nu exista tentativa atunci cand imposibilitatea de consumare a infractiunii este datorita modului cum a fost conceputa executarea. Furtul care a produs consecinte deosebit de grave se pedepseste cu inchisoare de la axtualizata la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

In cazul in care parasirea comenzii s-a savarsit in timpul luptei, de catre comandantul unei nave sau al unei grupari de nave militare, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Daca fapta este savarsita de un ofiter, de un maistru militar sau subofiter, de un legeea angajat, de doi sau mai multi militari impreuna ori in fata trupei adunate sau daca fapta are urmari grave, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

Dispozitiile din alineatul precedent se aplica si in cazul in care fapta este savarsita fata de un expert sau de un interpret. Actualizsta stabilirea pedepsei se tine seama de contributia fiecaruia la savarsirea infractiunii, precum si dkn dispozitiile art.

Legislație

Sectiunea Regimul de executare a pedepselor principale private de libertate. Daca difuzarea se face prin presa scrisa sau audiovizuala instanta stabileste numarul aparitiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar in cazul difuzarii prin alte mijloace audiovizuale, durata acesteia nu poate depasi 3 luni. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit.

Daca pierderea bunului pentru patrimoniul sau pentru fondul prevazut in alineatul precedent a fost pricinuita prin savarsirea unei fapte care actualixata prin ea insasi o alta infractiune, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita, al carei maxim se majoreaza cu 3 ani. Decizia constituie titlu de creanta si cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr. Pentru stabilirea starii de recidiva in cazurile prevazute in alin.

La articolul 3 alineatul llegealitera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Daca fapta prevazuta in alineatul precedent este savarsita de alta persoana, oricare ar fi modul prin care a ajuns sa cunoasca datele sau informatiile, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Talharia care a produs consecinte deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Instanta, dispunand ridicarea masurii prevazute in art.