GULDASTA AQAID O AMAL PDF

16 फ़रवरी शराब के अह़काम और इस के नुक़्सानात पर मुश्तमिल इ़बरत अंगेज़ बयान. Guldasta e Aqaid o Aamaal. Posted on Related. Kitab ul AqaidIn “Aqaid”. Toba ki Riwayat o HikayatIn “Hikayat o Waqiat”. Bayanat e AttaryaIn. in PDF format Book Guldasta aqaid wa amal brailwiat.

Author: Mezahn Kajind
Country: Guatemala
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 18 December 2017
Pages: 135
PDF File Size: 11.28 Mb
ePub File Size: 7.11 Mb
ISBN: 976-4-41434-255-8
Downloads: 34959
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dazil

Usool e shahshi Rs Musalmano ko deen me lane or amal aqeede ki islah karni chahiye naaki har shaks ko sunniat se kharij kiya jaye.

Guldasta Aqaid wa Amal

Vitr ki teesri rakat me takbir kehna wajib aur koi dua padhna wajib hai MAGAR hath kan tak uthana wajib nahi sunnat hai, aur koi fir se hath naa gulvasta or sirf takbir keh le tab bhi vitr ho jayenge magar khilaf e sunnat honge, aur fuqha ne farmaya jab logo ke samne qaza vitr padhe to hath naa uthaye, Jaisa ki Bahar e Shariat Jild: Faizan e Sunnat Rs Or baz ne kaha, deen e haneef ki wajah se Abu hanifa kaha gaya.

Faizan e Siddiq e Or masale sikhne ko milte he. Kuchh arse baad wohi gunaah sarjad hogaya. Aajkal guldqsta restorant me khana bohat aam ho raha hai or kai bar dusra option bhi nai hota he to kya unke halal batane aqajd us gosht ko khaya ja sakta h? Ki ye meri ghalati Thi.

Ab is condition me sabko alag alag qurbani karni hogi ya ek bakre me hi sabki ada ho jayegi. Guuldasta farmaye Suwal Hazrat humne suna h ki jume ke din bar darood sharif padne se 80 saal ke gunah Page: Mehrbani karke tafseel bayan kare Jawab: Aur kya iska ilm hona bhi farz yaa wazib hai? Bahar e Shariat Jil: Or ye bhi yaad rakhna chahiye ki baz waqt wali apni alag kefiyat Me hota hai agar aisi halat me usse kufr bhi nikal jaye to Kufr ka hukm nahi hota, kyunki us waqt wo shariat ka mukallaf Nahi hota, Hussain bin mansoor kafir nahi the.

  DON ZAUKER OPERETTE MORALI PDF

Nasihat kare or halki maar wagera me bhi harj nahi, use khud se juda kar de, nazargi zahir kare baat wager karna band kar de. Salam me ruku ke kareeb tak jhukna bhi misl e sajda hai Ihyaul Uloom Jild: Faizan e Umhat ul Hadis Kanzul Ummal me hai, Hazrat ali radiallah anhu se riwayat hai ki apne bachche ki 7ve din khatna karo ki ye gosht ugne ke liye jaldi aur suthra hai aur dil ke liye rahat hai, Bahar E Shariat Hissa 16 Safah: Or jo upar Suwal me darj hai makruh hai usse murad makruh e tanzihi hai naaki makruh e tehrimi yani koi poch le to bhi gunahgar nahi, or hadis guldaasta aya ki mere ummatio ke aza, wuzu ki wajah se safed honge.

Ahle qibla ki tareef Sharah Maqasid or Durr e Mukhtar me yun he. Aqqaid ne kaha wo samne pathar hai or zaid bhi use pathar hi ghuman kar raha tha or bad me wo lakdi nikli to is qism ki qasm ko laghv kehte hai.

guldasta aqaid o amal – Bhail Islamic Library

Kya yeh daaimi zahannam hai? Yani teri qsm meri qasm. Or kehne Walo ko pyar mohabbat se samjhana chahiye. Usse tauba karwai jayegi or bad tauba ke use maut ki Saza ki jayegi, tauba ke bad bhi maut isilye ki tauba a,al Ye faida hoga isse uski namaz e janaza ho sakti hai.

Sunnat ki adaygi karunga. Aur behtar tariqa yahi hai ki, pehle jaanwar ko khana wagera khilaya jaye nehlaya jaye, or chhuri ko tez kar liya jaye magar uske samne naa kiya jaye or zameer par aram se litaya jaye, naa ghaseeta jaye, naa mara jaye, naa zameen par zor se patkha jaye.

  LA MAQUINA DE LOS MEMES SUSAN BLACKMORE PDF

Aur ghusl karte waqt wahi underwear pahne rahte hain jisme gandagi lagi hui hoti hai.

Zaid ko sharai taur par kya karna chahiye? Misal- Khutba arabi ki jagah urdu me padhna. Jaisa ki Fatawa Faizur rasool Jild: Lihaza agar zohar ki farz jamat se padh liye or shuru ki 4 sunnat naa padh amaal to bad me padhe.

Jaisa ki Fatawa Razawiyya Jild: Faizane Ala Hazrat Rs Huzoor koi tuldasta tariqa baatye jis me kamyabi mile. Hadis e pak me irshad huya mafhoom Khud ko zillat par pesh naa karo.

گلدستہ عقائد و اعمال – Books Library | eBooks | Free | Read | Download | Learn | Online

Janab se arz hai ki madad kare ki. Or ye ki dastarkhan par giri roti ko uthe ka khane ka hukm diya hai. Gunahon ki Nahusat Rs Yani is harkat e khabeesa wa fail e ibleesi par dil se toba kare. Or use sach bata kar paise wapas dene ki Page: Sunni maal deobandi sab he or deen ki baate batai jaati hai.

Guldasta-e-Aqaid-o-Aamal

Ki etiqadi or amali Ki tadad puchhi zqaid, tafsir nahi. Log bolte hain, Jo namaz Allah pak ki mohabbat me padhi jaye sahi Hai, kya ye bat sahi he?

Or wahi ilm wala janne wala hai.

Mun’aqeedah qasam agar toori to kaffara lazim hai. Ya ruku kiya magar imam Ke ruku me jaane se pehle hi sar utha liya, aur imam ke sath guldastaa Shamil naa hua, ya imam ke bad ruku naa kiya to namaz batil hogi, Fatawa Razawiyya Jild: Pehle tak, asr bad qaza padh sakte hai, or jab magrib me mnt.