FUSUSUL HIKEM PDF

M. ibn Arabi-fususul hikem sırra yolcu. Uploaded by. Sırra Yolcu. Loading Preview. Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper. Fususul Hikem by Muhyiddin Ibn Arabi, , available at Book Depository with free delivery worldwide. Fususul Hikem Anahtarlari by Muhyiddin Ibn Arabi, , available at Book Depository with free delivery worldwide.

Author: Meztim Zulkile
Country: Grenada
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 22 July 2017
Pages: 468
PDF File Size: 18.50 Mb
ePub File Size: 9.10 Mb
ISBN: 120-1-32182-495-5
Downloads: 15765
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dakree

Telaffuz edilip terennm edilen kelimeler anlam bulduklar mddete de ehl-i beytine salat ve selam olsun.

Fususul Hikem Anahtarlari : Muhyiddin Ibn Arabi :

Ve iyi bilirim ki, feryad ve finnn imdadna kimse gelmeyecek ve kimseyi bulam yacaksn Yalnz Kahhar ve mutlak olan Allahn Biz size Resuller gndermedik mi? Muhammedin sohbetinde bulunmuonun tarafndan edeplendirilmi ti. Ab et-Tevzerinin ellerinden giydi im hrkay da sana giydirdim. Hicare e -iblinin elinden giymi ti.

Kabri, am ehrinin Salihiyye semtinde Kasiyyun da nn eteklerinde bulunan kk bir caminin iersindeki trbede bulunmaktad r. Ho gr, slah edicilik gibi erdemli fiiller bu kapsama girer. Nerede olursa hikrm Hak ile beraber ol. Kimseye yk olmamaya al. Bunun iin onlara tahammllerinden ziyade yk ykleme, zerine bindi in zaman yle azametle binme!

  INTRODUCTION TO CRYPTOGRAPHY JOHANNES BUCHMANN PDF

SIR-E-KITAP-FUSUSUL HIKEM 2.CILT

Dosta dmana ayrm yapmadan iyilik etmek, mtevaz olmak, yumuak davranmak, eziyetlere tahamml etmek, karde lerin srmelerini, yanl larn grmezlikten gelmek, sahabeler ve gemi in bykleri arasnda meydana gelen olaylar hakknda ileri geri konumamak, konuanlara konumamalar uikem uyarda bulunmak.

Hatemul Evliyann varl btn evliya ve enbiyaya siper olmu tur.

Senin hakknda sylendii zaman houna gitmeyecek bir eyi bakalarna karlk olarak syleme. Bu senin iin daha muvaf ktr. Bunlar n ya da daha fazlas nn senin elbisen olmas iin al. Ancak bu hususla ilgili bir tak m artlar da koulmutur. Senin gsn geni klmadk m? Baratrion added it Nov 23, O da bunu Msr lkesinin eyhlerin eyhi Sadreddin ibn-i Hammuyenin elinden giymi ti.

Fususul Hikem Anahtarlari : Kuran-Varlik

Kadn rahatlam ve beni duymam! Ksas ve diyette birdir. Byle yapmazsan o korkun hesap gnnde, seninle bulunmu asna syler. Hafifin elinden giymi tir. Sana ktlk eden birine iyilikten ba ka bir karlk verme. Eserin sahibi olan Hazreti eyhin hayat hakknda ksaca verilen bilgiyi ve Nesebul Hrka adl bu eserin ismi olan Hrkann ne manaya geldiini ve eserin orjinalinin nerede bulunduunu ve tantmn ihtiva etmektedir.

  HAIA SANIS PDF

Bundan fususlu da mutlak olarak haramlardan ka nmaktr.

Enbiyaya dil uzatanlar nas l kafir olmakta iseler, evliyaya taarruzetmek de kfr manevidir. Ve il rabbike fer ab.

Kaza ve Kader s rrn ncs olarak da: Yeil lm, seyri sluk mertebelerinde ya anan drt lm eidinden biridir, sufiler nazarnda da murakkan n bir giysiden ok kefen olarak alg lanmasna sebeb olmutur. Geni olan Rahmaniyyeti, kincisi: Bu husus, el-Hucvirinin Ke ful Mahcub adl eserinde yamal elbiseyle ilgili zel bir blmde ele al nmtr.

Fususul Hikem – Muhyiddin Ibn Arabi – Google Books

Ali keremallahu vechehu ile tamamlanmas Hatemul evliya olan Muhiddin bnul Arabi hazretleri iledir. Seher vakitlerinde ilahi hilati giyinelim.

Bu da, gzel ahlak elbisesidir. Kt arzularna uymu ve ii gc arlk olan kimseye boyun eme. Fe iz fera te fensab.

Posted in Art