AANWIJZING OPIUMWET PDF

Richtlijnen voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid inzake strafbare feiten van de Opiumwet , Staatscourant (); Aanwijzing Opiumwet. References AANWIJZING OPIUMWET (). Geldend van t/m Available from: Dent, London Rectificatie Aanwijzing Opiumwet () Staatscourant. https:// elebekendmakingen. nl/ Last accessed 7 Nov.

Author: Doshicage Mikasar
Country: Poland
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 6 March 2016
Pages: 42
PDF File Size: 13.93 Mb
ePub File Size: 18.27 Mb
ISBN: 112-6-88418-485-5
Downloads: 27179
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nigar

Aanwijzing Opiumwet

International Network of Drug Consumption Rooms. DCRs are an integral part of the harm reduction response in the Netherlands.

Geringe hoeveelheid voor eigen gebruik van de middelen vermeld op lijst I harddrugs Toon wetstechnische informatie. Coffeeshops 2 Toon wetstechnische informatie.

aanwijzing opiumwet pdf free – PDF Files

Registration of cultivation is free of charge for the petitioners. The System of Criminal Investigation in the Netherlands In het geval van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik dient de hulpverlening aan de gebruiker voorop te staan. Aanwijzing Opiumwet [Regeling vervallen per Uitgangspunt voor deze gebruikersruimten is dat verstrekken of verhandelen – ook van gebruikershoeveelheden drugs – niet is toegestaan en dat daartegen wordt opgetreden.

In the year a legal ‘instruction’ Aanwijzing Opiumwet was issued by the governement, which states that addicts can consume drugs under professional supervision in DCRs. Naar zoeken Aanwijzing Opiumwet [Regeling vervallen per The System of Criminal Investigation in the Netherlands – Springer ; criminal investigative powers [Aanwijzing opsporingsbevoegdheden], Stcrt. No registered users and 9 guests. Deze situatie wordt gelijk behandeld als de situatie waarin wordt geconstateerd dat sprake is van een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik.

Kopieer een link link met citeertitel. Hetzelfde geldt voor de duiding van de aangetroffen installatie en productiemiddelen.

  BRACIA LWIE SERCE PDF

Daartoe zijn de in deze aanwijzing opgenomen criteria voor de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop – een bij de wet verboden situatie – strafrechtelijk opgetreden dient te worden aangevuld. Het sluiten van een dergelijk bedrijfspand of woning is voorbehouden aan het lokale bestuur.

– Regeling – Aanwijzing Opiumwet – BWBR

Teelt asnwijzing minderjarigen behoort steeds te leiden tot een strafrechtelijke reactie. Opiumwet, mits deze panden voor publiek. Bij een hoeveelheid van 5 planten of minder wordt in beginsel aangenomen dat er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen. De grens van wat gedoogd wordt bij de verkoop van hennepproducten door de coffeeshops is gesteld op maximaal 5 gram. Vervaardigen, telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en aanwezig hebben.

Description and analysis of addiction governance practices Ontneming Toon wetstechnische informatie. Who could help me? Laag Gemiddeld Hoog Indicator: De volgende twee beleidscriteria gelden ten aanwjizing van artikel 3b OW:. To access this report as a pdf Om het geweld in Naast het strafrechtelijke instrumentarium is in artikel 13b OW een bestuursdwangbevoegdheid opgenomen die door de burgemeester kan worden uitgeoefend indien in woningen of lokalen dan wel op daarbij behorende erven drugs worden verkocht, verstrekt of afgeleverd.

Tegen een handelsvoorraad onder het maximum wordt in beginsel niet opgetreden. Help me to find this aanwijzing opiumwet pdf free. Great thanks in advance! Legality of cannabis – Wikipedia ; The legality of cannabis for medical and recreational use varies by country, in terms of its possession, distribution, and cultivation, and in regards to medical Daarom en in verband met een eventuele gefaseerde handhaving van het ingezetenencriterium geldt het volgende uitgangspunt: Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken.

  E C TUBB THE RETURN PDF

Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op het tegengaan en reduceren van drugsgebruik, zeker voor zover leidend tot gezondheids- en sociale schade, en op het voorkomen en verminderen van de maatschappelijke schade die aan het gebruik van, de productie van en de handel in drugs is verbonden.

De strafeis wordt in hoofdzaak bepaald door de hoeveelheid verdovende middelen die onderwerp van het delict zijn en de duur van de periode gedurende welke in verdovende middelen is gehandeld. De omstandigheid dat een verdachte wordt aangetroffen met een hoeveelheid middelen vermeld op lijst Igroter dan “een geringe hoeveelheid bestemd voor eigen gebruik”, levert het vermoeden op dat hij deze hoeveelheid opzettelijk aanwezig heeft teneinde er de handelingen mee te verrichten omschreven in artikel 2 onder A of B OW.

Opiimwet van ” Aanwijzing Opiumwet “, inwerkinggetreden opmet versie die inwerking is getreden op. Take our free printable tourist map of Venice on your trip and find your way to the top sights and attractions.

Bij de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop – een bij de opiuumwet verboden situatie – strafrechtelijk 3 opgetreden dient te worden, aaneijzing de volgende criteria:.

Posted in Art